تبلیغات
زندگی نامه و وصیت نامه شهدا - کوچ پرستوها
یکشنبه 20 اردیبهشت 1388

کوچ پرستوها

   نوشته شده توسط: امید میرشکار    شهدا

 مانند پرستو

غریبانه از کوچه ها کوچ کردند

که تا باغ، طوفان نبیند

خدای بزرگم

در این کوچه های لمیده به بن بست

فقط از پرستو، پری مانده باقی